ХАОС ДИЗАЈН / HAOS DIZAJN
галерија / art gallery
Халапљивац
A TCG illustration
Креирано за игру "Извори магије".
art by MILOŠ
Сви графички елементи презентације, укључујући слике, цртеже и помоћну графику, су власништво аутора и не смеју бити употребљени, нити у целини, нити било којим делом, без дозволе.
Every graphical element of this gallery, including all images, drawings and thumbnails, is copyrighted and must not be used in part or in whole without author's permission.